Financiële planning is in de bedrijfswereld al decennia een economische en juridische noodzaak. Het business en financiële plan, het exploitatiebudget, de financieringstabellen, de jaarrekeningen zijn documenten die de doelstellingen van het bedrijf in concrete actiepunten en harde cijfers omzetten. Ze laten toe het bedrijf te positioneren, te controleren, efficiënt te sturen. Omwille van de vitale informatie die ze bevatten, zijn een aantal van deze documenten een wettelijke vereiste. Ze vergen in de meeste gevallen de tussenkomst van vakmensen. Accountants, bedrijfsrevisoren, juristen, fiscalisten zijn enkele van de beroepen die in deze materie hun kennis en expertise demonstreren.

Sinds enige tijd dringt ook bij het individu, de consument, de behoefte door aan structuur bij het plannen van de financiële toekomst. Het toenemend aanbod aan complexe financiële producten en de omvangrijke fiscale wetgeving creëren een nood aan voorlichting en advisering.

Zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, kaderleden en vermogende particulieren zien in dat hun privé financiële situatie een bedrijfsmatige aanpak vereist. De terugtredende rol van de overheid op het vlak van pensioenvorming is een rechtstreekse stimulans. Bovendien groeit het besef dat een opgebouwd vermogen maar doelmatig naar de volgende generaties kan overgaan dankzij een degelijke successieplanning.

Om aan deze behoeften te voldoen, kan de consument niet terecht bij één enkele gesprekspartner. Hij wordt geconfronteerd met diverse specialisten op het gebied van vermogensbeheer, vastgoed, fiscaliteit, nalatenschap, verzekeringen, financiële transacties. De consument krijgt hierdoor een gefragmenteerd beeld met dikwijls tegenstrijdige facetten. In de adviesverlening betrachten de diverse adviseurs veelal objectiviteit, in het aanbod van financiële producten is dat niet steeds het geval. De consument, nu cliënt, vraagt een oplossing naar maat en is niet gediend met een standaardantwoord.

Om de verschillende adviezen en producten te structureren binnen een persoonlijk actieplan, een doordachte strategie, is er nood aan een generalist, de financiële planner. Hij of zij is in staat een synthese te maken van de juridische, fiscale, financiële en economische deelgebieden van de financiële planning. In die hoedanigheid heeft de financiële planner een informatieve, coördinerende, ja zelfs educatieve rol. De concrete situatie van de cliënt staat daarbij centraal.